Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 grudnia 2019 r. Sticky

li.
26

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 grudnia 2019 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 grudnia 2019 r. ulegają zmianie kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.
Od 1 grudnia 2019 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:
•    70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3 452 zł 20 gr,
•    130% tego wynagrodzenia, tj. 6 411 zł 10 gr.

Posted By admin czytaj więcej

Informacje o gospodarce odpadami za 2018 rok Sticky

li.
25

W załączeniu przedstawiamy Państwu do zapoznania dokumenty dotyczące gospodarki odpadami za 2018 rok:

Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dębowa Łąka za 2018 rok
oraz
Poziomy recyklingu w 2018 roku

Posted By admin czytaj więcej

Konferencja w Przysieku - „Innowacyjna gospodarka nawozami naturalnymi w chowie świń i drobiu dla ochrony jakości wód” Sticky

li.
06

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa wraz z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą ma zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w konferencji „Innowacyjna gospodarka nawozami naturalnymi w chowie świń i drobiu dla ochrony jakości wód”,

która jest częścią szerokiej kampanii edukacyjnej „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód” realizowanej przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) i współfinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Posted By admin czytaj więcej

Informacja o elektronicznym wniosku o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji - KRUS Sticky

li.
06

eWniosek – elektroniczny wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji dostępny na www.krus.gov.pl

Posted By admin czytaj więcej

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wąbrzeźnie zaprasza Przedsiębiorców na spotkanie szkoleniowe Sticky

paź.
29

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wąbrzeźno
zaprasza Przedsiębiorców
na spotkanie szkoleniowe
W trakcie spotkania zostaną omówione najważniejsze zmiany w podatkach dotyczące min.
–   białej listy podatników,
–   Mechanizmu Podzielonej Płatności,
–   ulgi na złe długi w podatkach dochodowych,
–    nowe przepisy dotyczące kas rejestrujących.
Spotkanie odbędzie się w dniu 7 listopada 2019r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Wąbrzeźnie, sala nr 26.

Posted By admin czytaj więcej

Nabór wniosków na utylizację odpadów pochodzących z działalności rolniczej Sticky

paź.
16

Nabór wniosków na utylizację odpadów pochodzących z działalności rolniczej

W załączeniu więcej informacji.
Szczegółowe informacje

Posted By admin czytaj więcej

Petycja - inicjatywa w sprawie wykonania remontu drogi wojewódzkiej nr 543 Sticky

paź.
16

Drodzy Kierowcy, Rowerzyści i Piesi z całego Kraju!

Posted By admin czytaj więcej

Pomoc KRUS dla poszkodowanych rolników w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2019 r Sticky

paź.
14

Kasa udziela pomocy rolnikom poszkodowanym w wyniku wystąpienia anomalii pogodowych w ramach Programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.

Posted By admin czytaj więcej

Spotkanie informacyjne:Jak najłatwiej uzyskać dotację na fotowoltaikę, źródła ciepła i termomodernizację budynku? Sticky

wrz.
20

Wójt Gminy Dębowa Łąka oraz Fundacja GlobalECO zapraszają na spotkanie informacyjne: Jak najłatwiej uzyskać dotację na fotowoltaikę, źródła ciepła i termomodernizację budynku?
Dofinansowania do 90%.

Szczegóły w załączniku.

Posted By admin czytaj więcej

Dofinansowanie - Fundusz Dróg Samorządowych Sticky

Wójt Gminy Dębowa Łąka, informuje o uzyskanym dofinansowaniu na realizację zadań pn. : 

Informacja z dnia 06.08.2019r. w sprawie suszy Sticky

Wójt Gminy Dębowa Łąka w związku z komunikatem Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach informuje, iż na terenie Gminy Dębowa Łąka wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne - susza dla upraw takich jak : kukurydza na ziarno oraz kukurydza na kiszonkę na glebach kategorii I tj. piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty.

Rekultywacja boiska wiejskiego położonego w Dębowej Łące Sticky

Wójt Gminy Dębowa Łąka informuje o zakończeniu realizacji zadania pn. "Rekultywacja boiska wiejskiego" położonego w Dębowej Łące przy szkole podstawowej, boiso trawiaste do piłki nożnej o wymiarach 30 m x 60 m. Zadanie polegało na : nawiezieniu żyznej ziemi i jej niwelacji, wykonaniu instalacji nawadniającej w gruncie ( rozprowadzenie rurociągów na głębokości ok.

Budowa drogi gminnej nr 070614C od km 0+000 do km 0+990 w miejscowości Wielkie Radowiska Sticky

                                                                                      

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalanej emulsją i grysami na istniejącej nawierzchni bitumicznej o długości 0,450 km, w obrębie geodezyjnym : Małe Pułkowo dz. nr 115 Sticky

cz.
28

Gmina Dębowa Łąka informuje o podpisaniu mowy UM_RW.7152.1.135.2019 z dnia 22.05.2019r. zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim a Gminą Dębowa Łąka na wykonanie zadaniaa pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalanej emulsją i grysami na istniejącej nawierzchni bitumicznej o długości 0,450 km, w obrębie geodezyjnym : Małe Pułkowo dz. nr 115. 

Posted By admin czytaj więcej

Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły w Wielkich Radowiskach Sticky

cz.
11

<a href="http://www.debowalaka.bip.net.pl/?a=4461">zarządzenie i klauzula informacyjna</a>

Posted By admin czytaj więcej

Strony

Subscribe to Gmina Dębowa Łąka RSS