KAGANEK

Informacje związane z projektem KAGANEK

   W II półroczu roku szkolnego 2013/2014 w Gimnazjum w Zespole Szkół w Dębowej Łące realizowany jest projekt "Kaganek", który skierowany jest do uczniów ze szkół wiejskich, mających utrudniony dostęp do zajęć pozalekcyjnych, wyrównawczych i rozwijających.
   W lutym odbyła się rekrutacja uczniów do grup projektowych.
   W ramach zajęć wyrównawczych realizowane są następujące zajęcia:

  • język niemiecki,
  • język angielski,
  • fizyka,
  • matematyka,
  • geografia,
  • chemia z biologią.

   W ramach zajęć rozwiajających w projekcie realizowane są:

  • zajęcia matematyczno - fizyczne,
  • zajęcia z programowania (ICT),
  • zajęcia ze świadomości i ekspresji kulturalnej,
  • zajęcia obejmujące ścieżkę historyczno - regionalną.

   Ponadto dla uczniów klas III gimnazjum prowadzone sa zajęcia z przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego, dotyczące wyboru dalszych kierunków kształcenia.
   Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów, którzy chętnie biorą udział w zajęciach.
   W ramach projektu zapalanowano także wycieczki edukacyjne w celu realizacji ścieżki ekologicznej i historycznej, a także wyjazdy do teatru i opery.
   Dzięki projektowi "Kaganek" poszerzyła się oferta zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół w Dębowej Łące. Zakupiony zostanie sprzęt multimedialny i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji poszczególnych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji w zakresie matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, ICT.

   Zapytania ofertowe:
  Oferty proszę przesyłać na: kaganek@ugdl.pl